Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari

OPGEVEN KAN NOG TOT 10 FEBRUARI VIA secretariaat@ltcoudepekela.nl

Agenda

1.                  Opening

2.                  Ingekomen stukken en mededelingen

3.                  Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2021

4.                  Jaarverslagen 2021:
- Secretaris
- Competitieleider OGTB/KNLTB
- Baancommissie
- Activiteitencommissie

- Jeugdcommissie
- Sponsorcommissie
- Kantinecommissie

- Club van 20

5.                  Financieel verslag 2021

6.                  Begroting 2022

7.                  Vaststellen kantineprijzen en contributie 2022

8.                  Voorstel contributiewijziging 2022

9.                  Verslag kascommissie

10.             Verkiezing kascommissie: De kascommissie bestond uit Wicher van Achteren en Jans Norder. Beiden deden dit voor het eerste jaar. Een van beiden dient evenwel af te treden. Bovendien dient een reserve te worden benoemd. Wie meldt zich als lid en wie als reserve?

11.             Intrekking onderhoudssubsidie door de gemeente Pekela

12.             Vrijwilligers/verplichtingen leden

-          Schoonmaken kantine en kantinediensten

-          Verkoop grote clubactie loten door jeugdleden.

13.             Club van 20

14.             Bestuursverkiezing: Ron Schaftenaar, Nel Schaftenaar en Jack Pinkster treden af, in plaats van Ron is Klaas-Jan Hulsebos verkiesbaar, Nel en Jack zijn beiden herkiesbaar.

15.             Website

16.             Rondvraag

17.             Sluiting

De stukken betreffende agendapunten 3 en 4 zullen in de week voorafgaand aan de vergadering per mail worden toegezonden aan de leden die hebben aangegeven aan de on‑line vergadering te willen deelnemen.

 

De stukken behorende bij punt 5 en 6 zullen tijdens de vergadering digitaal worden gepresenteerd.

 

 


Algemene Ledenvergadering 17 februari

Het bestuur van LTC Oude Pekela nodigt je hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2022 om 19.30u.

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist dat er tenminste 1/5 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is (junior-leden hebben geen stemrecht). In dit geval betekent dit dat en minste 18 stemgerechtigde leden aanwezig dienen te zijn.

In verband met de Corona-pandemie is het ook dit jaar helaas niet mogelijk in de kantine bijeen te komen. De vergadering zal daarom digitaal worden gehouden middels MS Teams.

In verband daarmee word je verzocht tenminste een week vóór de vergadering (dus uiterlijk 10 februari) per mail (secretariaat@ltcoudepekela.nl) aan te geven, of je aan de vergadering wilt deelnemen. Er zal dan een link worden toegezonden om dit mogelijk te maken. Indien MS Teams al op jouw computer is geïnstalleerd, word je verzocht dit aan te geven.

Tevens zullen de stukken die in de vergadering behandeld worden dan aan je worden toegezonden (zie de agenda).

Als op 17 februari om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal diezelfde avond om 20.00 uur alsnog een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Voor die vergadering geldt geen minimale aanwezigheid.

 

De agenda voor de vergadering tref je aan in het volgende nieuwsbericht.

 

We hopen je te zien op 17 februari.


Algemene mededeling LTC-leden

Mochten er bij LTC-leden ooit wijzigingen zijn in:

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Rekeningnummer (IBAN)

Dan wordt jullie vriendelijk verzocht om dit door te geven aan Jos Klungel.

Op die manier kan namelijk de ledenadministratie up to date gehouden worden. Dit helpt bij een optimale communicatie tussen club, leden en de KNLTB :)


We mogen weer vrij tennissen!

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag 14 januari besloten dat er versoepelingen mogelijk zijn. Dit betekent dat alle leden weer vrij mogen tennissen op het park! Er geldt geen maximale eindtijd en groepsgrootte meer, dubbelen en tennislessen zijn dus ook weer toegestaan. Helaas mag de kantine nog niet open.

Houd onze website of die van de KNLTB in de gaten voor verdere updates rondom het coronavirus.


Jongeren t/m 17 jaar mogen vanaf vandaag weer tot 20.00u vrij spelen en trainen

Het kabinet heeft besloten dat jongeren tot en met 17 jaar vanaf 11 januari tot 20.00 uur buiten kunnen sporten (vrij spelen en trainen) en onderlinge wedstrijden mogen spelen op de eigen club. Hiervoor geldt geen maximale groepsgrootte.

Helaas geldt er wel weer een aanscherping m.b.t. training voor volwassenen. Een leraar mag zich op 1,5 meter afstand slechts op één tweetal (bestaande uit twee volwassenen) richten. De leraar mag zich dus niet verplaatsen van tweetal naar tweetal.


Hoofdsponsor

Klaverblad Verzekeringen

 

Sponsors

Meer klaverblad
Klaverblad Verzekeringen
Meer sportstroom
Sportstroom
Meer haan
Haan Personeelsdiensten
Meer kregel
Kregel Bouwmarkt in Oude Pekela
Meer luckstar
LuckyStar casino te Oude Pekela.
Meer rabobankzog
Rabobank Zuid Oost-Groningen
Meer brokschmidt
Schoen-service Brokschmidt te Oude Pekela
Meer pekelahof
Brasserie- Restaurant Pekelahof
Meer poortman
Poortman Electronicazaak in Oude Pekela.
Meer meinardi
Meinardi Winschoten
Meer groenoord
Groenoord in Oude Pekela
Meer kok
Jeroen Kok Las en Onderhoudsbedrijf 06-46722333
Meer huizing
Slagerij Huizing te Oude Pekela
Meer futurama
Futurama De doe het zelf shop Van Oude Pekela
Meer hoti1
Hoti stucadoorsbedrijf 06-38029259
Meer krans
Krans Sloopwerken Stadskanaal en Nieuw-Buinen
Meer zuur
Woninginrichting Zuur Oude Pekela
Meer becker
Becker Installatietechniek Nieuwe Pekela
Meer logohout
In,t Hout sierconstructies
Meer valkema
Valkema sportwinkel Veendam
Meer hofenheukers
PrengerHoekman voorheen Hof en Heukers Fysiotherapie Oude Pekela
Meer graankorrel
De Graankorrel Oude Pekela
Meer autohuiz2
Autohuiz BV
Meer prins
Prins Caravans
Meer hypotheekE
Hypotheek Expert Jack Pinkster
Meer borg
Borgtechniek B.V. Winschoten
Meer fortune
Fortune Coffee Regio Blauwestad Julianalaan 1a Scheemda
Meer cevdet
Pizzeria Cevdet in Oude Pekela
Meer fleur
Boetiek Fleur in Oude Pekela
Meer verbidak
Verbidak
Meer jackys
Kapsalon Jackys in Oude Pekela.
Meer arends
Arends schilderbedrijf te Oude Pekela.
 

Mededelingen / Oproepen

Indien je oude olie of frituurvet wilt inleveren....dan is het verzoek om dit zelf in het vat te legen!!! Het vat staat in het opberghok. Sleutel hangt in de kantine. Let er even op dat er op de plastic flesje statiegeld staat!!

 

Gebruik AED

ad 5

Onderstaande leden zijn getraind om de AED te gebruiken

Ron Schaftenaar 0611345121
Aron Schaftenaar 0631367972
Harry Kroon 0610527676
Johan Pander 0612041693
Gina Norder 0638747876
Jack Pinkster 0625060335
Chantal de Lange 0650210593
Harald de Lange 0618130466
Wicher van Achteren 0634244511
Marian Scholtens 0621316654
Harry Scholtens 0620628890
Kees Bartelds 0636395135
Corrie van Oeveren 0621857488
Toti Hof 0630801960
Klaas Jan Hulsebos 0651763769

Stappenplan gebruik AED
1. Bel 112
2. Adres is Raadhuislaan 105a
3. Waarschuw/bel één van de bovenstaande leden

 

Weersverwachting

 

Uitgelicht

KNLTB

image
 
 

Copyright © 2023 LTC Oude Pekela